Skip to main content

In welke taal moeten de algemene voorwaarden zijn opgesteld?

Moet je dan je algemene voorwaarden vertalen naar alle mogelijke talen die je klanten spreken?

Nee, gelukkig hoeft dit niet noodzakelijk, aangezien dit een enorme verzwaring zou zijn van het Europese handelsverkeer. Je moet er wel voor zorgen dat de tegenpartij de algemene voorwaarden niet zomaar naast zich kan neerleggen omdat hij ze niet verstaat.

Bron: De Juristen